Dit gedeelte van de website is uitsluitend bedoeld voor health care professionals.


Bent u een Health Care professional?


Indien u een health care professional bent, selecteer “ja” om verder te gaan.

Zo niet, selecteer dan “nee” en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


De volgende inhoud is alleen bestemd voor healthcare professionals.
U wordt naar een andere pagina geleid.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Screening toolsVroegtijdige herkenning van risico op ondervoeding en ondervoeding en de behandeling daarvan zijn nog steeds van groot belang. Recente gegevens van de LPZ tonen aan dat de Nederlandse gezondheidszorg een prevalentie van ondervoeding variërend van 18% - 25% laat zien. (bron: LPZ 2010). Risicogroepen voor ondervoeding zijn fragiele ouderen, chronisch zieken, oncologische patiënten en patiënten rond een grote operatie. De Richtlijn screening en behandeling van ondervoeding* beschrijft de urgentie van vroegtijdige herkenning en behandeling van ondervoeding. Vroegtijdig herkenning en behandeling van ondervoeding bij ziekte bevordert het herstel en voorkomt complicaties.

De Stuurgroep ondervoeding zet zich in om vroege herkenning en een adequate behandeling van ondervoeding bij ziekte in te voeren in de gehele Nederlandse gezondheidszorg.

In de afgelopen decennia zijn er verschillende screenings instrumenten ontwikkeld voor het bepalen van de individuele voedingstoestand. Screenings instrumenten zijn veelal gevalideerd voor specifieke doelgroepen, de juiste keuze is daarom het halve werk.

 

* Richtlijn: Screening en behandeling van ondervoeding. Stuurgroep Ondervoeding en Diëtisten Ondervoeding Nederland (DON). 2011