Dit gedeelte van de website is uitsluitend bedoeld voor health care professionals.


Bent u een Health Care professional?


Indien u een health care professional bent, selecteer “ja” om verder te gaan.

Zo niet, selecteer dan “nee” en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


De volgende inhoud is alleen bestemd voor healthcare professionals.
U wordt naar een andere pagina geleid.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

SNAQ

Er zijn meerdere screeningsinstrumenten te gebruiken bij de screening van ondervoeding. Het is belangrijk om de juiste te gebruiken.

  • SNAQ (ziekenhuis)
  • SNAQrc (verpleeg- en verzorgingshuizen en andere zorginstellingen)
  • SNAQ65+/65- (in de eerste lijns zorg en thuiszorg)

Voor meer informatie zie Stuurgroep Ondervoeding