Screenen met EAT-10

Doel:

De EAT-10 helpt bij het herkennen van slikproblemen1.
Bespreek met uw arts welke behandelmogelijkheden het beste aansluiten bij uw klachten.

 

 

A. Instructies:

Beantwoord elke vraag door het aantal punten in het vakje te zetten.
In welke mate heeft u last van de volgende klachten?KLACHTEN
AANTAL PUNTEN:
Mijn slikprobleem heeft mij gewicht doen verliezen.
?
   
Mijn slikprobleem interfereert met mijn mogelijkheid om uit eten te gaan.
?
   
Slikken van vloeistoffen kost extra moeite.
?
   
Slikken van vaste voeding kost extra moeite.
?
   
Slikken van pillen kost extra moeite.
?
   
Slikken is pijnlijk.
?
   
Het plezier van eten wordt aangetast door mijn slikvermogen.
?
   
Wanneer ik slik, blijft er voedsel steken in mijn keel.
?
   
Ik hoest wanneer ik eet.
?
   
Slikken is stressvol.
?