Week tegen ondervoeding #WTO2022

#WTO2022 Week tegen Ondervoeding
WTO2022 week tegen ondervoeding

De WEEK TEGEN ONDERVOEDING 2022 (#WTO2022) in Nederland is van 7-11 November. Het sluit aan bij de Europese Malnutrition Awareness week om ondervoeding tegen te gaan.

Ben ik ondervoed?

Bepaal door middel van de
self-MNA®
uw risico op ondervoeding

Wat is ondervoeding?

Ondervoeding wordt veroorzaakt door een of meerdere factoren:

 • Lage inname
 • Verminderde opname
 • Verhoogde behoefte

Hoe vaak komt ondervoeding voor?

people

Bij 36% van de thuiswonende ouderen in Belgie3

people

30 tot 40% van de thuiswonende ouderen in Nederland4

Ondervoeding bij ouderen: identificatie en interventie

Verwacht wordt dat de Europese bevolking van 65+ tegen 2030 met 18% zal stijgen en met daarbijkomend een toename van chronische aandoeningen, het aantal mensen met (risico op) ondervoeding neemt toe. Vroege identificatie van het risico op ondervoeding is de eerste stap in de strijd tegen ondervoeding in alle zorginstellingen. Screening op ondervoeding van oudere volwassen blijft een uitdaging.

Er is een Europese consensus dat alle ouderen gescreend moeten worden op ondervoeding.

Ondervoeding bij kinderen

Er zijn geen actuele cijfers over hoe vaak ondervoeding bij kinderen in de Benelux voorkomt. In Nederland werd in 2015 gemeten dat dit rond de 6,5% was van alle kinderen die langer dan 24uur werden opgenomen in een ziekenhuis, dat komt neer op ~5000 – 6500 kinderen.

De oorzaken van ondervoeding bij kinderen zijn heel divers en zijn afhankelijk van verschillende risicofactoren, zoals bijvoorbeeld vroeg geboorte. Voedings- en eetproblemen zijn een veel voorkomend probleem bij gezonde peuters en kinderen, geschat wordt dat 25 tot 45% van de kinderen hiermee te maken krijgt. In de meeste gevallen leidt dit echter niet tot ondervoeding, maar deze percentages liggen hoger bij kindjes met onderliggende ziektes, stoornissen of andere complicaties. Ondervoeding kan op de lange termijn leiden tot een vertraagde groei en ontwikkeling, het is daarom raadzaam om vroegtijdig in contact te komen met een zorgprofessional die u verder op weg kan helpen.

Wat moet ik doen als ik ondervoed ben?

 • Bespreek het resultaat van de self-MNA® met uw behandelende arts of diëtist voor een geïndividualiseerd plan van aanpak.
 • Een plan van aanpak houd in: (zie stroomschema)

  • Verrijken van maaltijden
  • Het monitoren van gewicht
  • Het regelmatig screenen op ondervoeding
Referenties
 1. Eurostat. (2021, May 5). EU population projections reveal growing gaps between young and old. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/panorama/2021/05/20-05-2021-eu-population-projections-reveal-growing-gaps-between-young-and-old
 2. Volkert D, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2022 Apr;41(4):958-989.
 3. Vandewoude MFJ, et al (2018) The prevalence and health burden of malnutrition in Belgian older people in the community or residing in nursing homes: results of the NutriAction II study. Aging Clin Exp Res.
 4. Halfens RJG, et al. Rapportage Resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit 2015. Maastricht: Maastricht University, 2016
 5. Hulst, J. M., & Joosten, K. F. (2018). Nutrition screening: coding after discharge underestimates the prevalence of undernutrition. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 118(1), 33-36.
 6. Kenniscentrum Ondervoeding (2022, March). Screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. https://www.kenniscentrumondervoeding.nl/wp-content/uploads/2022/05/Leidraad-mrt-2022.pdf