De pagina waar u toegang tot probeert te verkrijgen is enkel bestemd voor (para)medische professionals. Door ja aan te klikken, bevestigt u dat de inhoud geschikt is voor uw weergave. 


Bent u een (para)medische professional?
De volgende inhoud is uitsluitend voorbehouden voor (para)medische professionals. U zult naar onze patiëntenpagina doorgestuurd worden.
The following content is restricted for consumers only.
You will be redirected.

Privacy

VITAFLO (INTERNATIONAL) LIMITED – Privacybeleid

Op deze site verwijzen de begrippen “wij”, “we”, “ons” en “onze” naar Vitaflo (International) Limited (bedrijfsnummer 3380926). Dit beleid (samen met onze website gebruiksvoorwaarden ‘Terms & Conditions’ en alle andere daarin genoemde documenten) vormt de basis waarop alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons aan ons verschaft, door ons zullen worden verwerkt.

Gelieve het volgende zorgvuldig door te lezen om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we die zullen behandelen.

1) INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN

We kunnen de volgende persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 1. Informatie die u verstrekt door in te loggen of door formulieren in te vullen op onze website. We kunnen u ook naar bepaalde informatie vragen wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of promotie en wanneer u een probleem meldt over één van onze websites.

 2. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij dergelijke correspondentie bewaren.

 3. Gegevens over alle transacties die u verricht via onze website en het nakomen van alle opdrachten.

 4. Gegevens over uw bezoeken aan onze website inclusief informatie over uw computer zoals uw IP-adres, besturingssysteem en browser.

 5. Informatie die u verstrekt aan andere bronnen (wij kunnen bijvoorbeeld aan een derde partij vragen om ons te voorzien van bijkomende informatie over onze bestaande klanten).

 6. Content die u creëert en vervolgens met ons (en mogelijks anderen) deelt door deze te uploaden naar één van onze websites of applicaties, met inbegrip van onze social media sites.

 7. Informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een sociaal netwerk van een derde partij waarbij u toestaat dat netwerk met ons te delen.

 8. Andere informatie die we mogelijks moeten verzamelen voor een specifiek Vitaflo formulier, functie of andere dienst die u gebruikt of aanvraagt. De inhoud van deze informatie kan variëren naargelang de verzamelmethode en het specifieke doel waarvoor de informatie verzameld wordt.

2) COOKIES

Wanneer wij diensten leveren, willen we ze gemakkelijk, handig en betrouwbaar maken. Daar waar services geleverd worden op het internet, neemt dat soms mee dat er kleine hoeveelheden informatie op uw toestel, bijvoorbeeld computer of gsm, worden geplaatst. Die omvatten kleine bestanden die bekend staan als cookies. Ze kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

Die informatiestukken worden gebruikt om services voor u te verbeteren, door bijvoorbeeld:
 • Toestemming te geven aan een service om uw toestel te herkennen zodat u niet dezelfde informatie hoeft te verschaffen tijdens eenzelfde taak
 • Te meten hoeveel mensen de services aan het gebruiken zijn, zodat ze gemakkelijker bruikbaar kunnen worden gemaakt en zodat er voldoende capaciteit is om de snelheid te verzekeren

U kan deze kleine bestanden zelf beheren en er meer over leren. Meer informatie is beschikbaar op de Directgov website: Internet Cookies – what they are and how to manage them.

Cookies ter verbetering van de service

Google Analytics gebruikt cookies om ons te helpen een goede inschatting te maken van het aantal websitebezoekers en het verbruiksvolume. Dit zorgt ervoor dat de dienst beschikbaar is wanneer u dat wenst en snel.

Voor meer informatie over de gebruikte cookies op deze website, verwijzen wij u naar de Google Code website en NHSc Privacy Policy

3) WAAR ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 1. Gelieve er rekening mee te houden dat de gegevens die we over u verzamelen kunnen worden overgedragen naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Zij kunnen ook verwerkt worden door personeel dat buiten de EER tewerkgesteld is en voor ons of voor één van onze leveranciers werkt. Door het indienen van uw persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld worden.

 2. Wij engageren ons om alle redelijke stappen te ondernemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw persoonlijke informatie, die wij zouden verzamelen, te beschermen. Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet altijd volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens, doorgestuurd naar onze site, niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Van zodra we uw informatie ontvangen hebben, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties hanteren om onbevoegde toegang te proberen voorkomen.


4) GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

 1. De gegevens die wij van u verzamelen zullen gebruikt worden voor doeleinden inzake administratie, customer service (met inbegrip van orderverwerking), bedrijfsontwikkeling, trendanalyse en marketing. We kunnen het ook gebruiken om aanbiedingen te creëren die ontworpen zijn om te voldoen aan uw behoeften.

 2. Wij, of toegelaten geselecteerde derde partijen, kunnen uw gegevens ook gebruiken om u te voorzien van informatie over goederen en diensten die voor u van belang kunnen zijn. Wij of zij kunnen u hier mogelijks over contacteren.

 3. Indien u niet wil dat wij uw gegevens op die manier gebruiken, of uw gegevens doorgegeven aan derden voor marketing doeleinden, gelieve ons hierover te informeren door een e-mail te sturen naar onze customer services-afdeling via vitaflo-benelux@vitaflo.co.uk

5) VRIJGEVEN VAN UW INFORMATIE

 1. Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaren aan elk lid van onze groep, dit betekent onze filialen, onze holdingonderneming en haar dochterondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel 1159 van de UK Companies Act 2006 (en waarvan sommigen zich buiten de EER kunnen bevinden).

 2. Wij kunnen uw persoonlijke informatie bekend maken aan elke potentiële verkoper of koper van ons bedrijf of een derde partij als wij onder meldingsplicht staan om uw persoonsgegevens te vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


 3. 6) UW RECHTEN

  1. U hebt het recht ons op elk moment te vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden door contact op te nemen met onze customer services-afdeling via vitaflo-benelux@vitaflo.co.uk

  2. De website kan van tijd tot tijd hypertext-links bevatten naar en van websites van partnernetwerken, adverteerders en aanverwante bedrijven. Als u link naar één van deze websites volgt, gelieve er dan rekening mee te houden dat die websites hun eigen privacybeleid hanteren en dat wij de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Gelieve hun beleid te raadplegen voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan die websites.


  3. 7) TOEGANG TOT INFORMATIE

   De Wet Bescherming Persoonsgegevens geeft u het recht op toegang tot informatie die over u bewaard wordt. Uw toegangsrecht kan uitgeoefend worden in overeenstemming met die wet. Elk verzoek tot toegang kan onderworpen worden aan een vergoeding van £10 (gelijkwaardig bedrag in euro volgens de feitelijke wisselkoers) om onze kosten te dekken die gepaard gaan met het u voorzien van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

   8) WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

   Alle wijzigingen die wij in de toekomst maken aan ons privacybeleid zullen op deze pagina vermeld worden en, in voorkomend geval, per e-mail aan u gemeld.

   9) CONTACT

   Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen geadresseerd worden aan onze customer services-afdeling via vitaflo-benelux@vitaflo.co.uk