Enhancing Lives Together
  België

Vitaflo’s producten voor ketogeen dieet

Ketogeen Dieet
Epilepsie wordt veroozaakt door een stoornis in de hersenen en uit zich door epileptische aanvallen (insulten). Het is de meest voorkomende neurologische aandoening naast migraine, en komt voor bij 50-60 miljoen mensen wereldwijd1. Aanvallen worden gediagnosticeerd en geclassificeerd volgens de criteria van de ILAE (International League Against Epilepsy 2). Ondanks dat medicamenteuze behandeling succesvol is, reageert ongeveer 30% van de patiënten niet of onvoldoende op 2 of meerdere anti-epileptica (AED’s3, 4). Men spreekt dan van moeilijk behandelbare epilepsie of ‘refractaire epilepsie5’. Bij een deel van deze patiëntengroep kan men opteren voor hersenstimulatie of nervus vagus stimulatie (NVS) om de klachten onder controle te krijgen. Die methoden zijn echter niet voor iedereen geschikt wegens erg intensief en te risicovol.

Voor patiënten met geneesmiddelresistente, refractaire epilepsie adviseert de ILAE het gebruik van een ketogeen dieet als alternatief. Het ketogeen dieet is zeer hoog in vet, zeer laag in koolhydraten en levert de minimale hoeveelheid eiwit die nodig is voor optimale groei en ontwikkeling. 
Het ketogeen dieet is ontworpen om het metabole effect van vasten na te bootsen.
Daardoor wordt een verschuiving van het koolhydraatmetabolisme naar het vetmetabolisme veroorzaakt. Het lichaam zal in plaats van glucose ketonen gebruiken als alternatieve energiebron voor de hersenen en andere weefsels. De ketonen ontstaan als bijproduct bij de afbraak van vetzuurketens.

Het precieze mechanisme (of mechanismen) waardoor het ketogene dieet werkt, is nog niet volledig bekend. Het lijkt echter cruciaal om een groot deel van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid aan te leveren in de vorm van vetten, in combinatie met een zeer lage koolhydraatinname. Het ketogeen dieet is bewezen effectief bij de dieetbegeleiding van refractaire epilepsie en is bij de aangeboren metabole aandoeningen Glut-1 deficiëntie syndroom (GLUT-1DS) en pyruvaatdehydrogenasedeficiëntie (PDHD) de standaard6, 7
Mogelijks blijkt het ketogeen dieet ook effectief bij hersentumoren, overige neurologische aandoeningen en andere vormen van kanker8.

Vitaflo heeft een aantal producten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden als onderdeel van het ketogeen dieet. De producten zijn gebruiksvriendelijk en kunnen de therapietrouw helpen bevorderen.

1. Megiddo I, Colson A, Chisholm D, Dua T, Nandi A, Laxminarayan R. Health and economic benefits of public financing of epilepsy treatment in India: An agent‐based simulation model. Epilepsia. 2016;57(3).

2. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia. 2014;55(4):475-82. 
3. Granata T, Marchi N, Carlton E, Ghosh C, Gonzalez-Martinez J, Alexopoulos AV, et al. Management of the patient with medically refractory epilepsy. Expert review of neurotherapeutics. 2009;9(12):1791-802.

4. Martin K, Jackson CF, Levy RG, Cooper PN. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. The Cochrane database of systematic reviews. 2016;2:CD001903.

5. Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen Hauser W, Mathern G, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia. 2010;51(6):1069-77.

6. Klepper J. Glucose transporter deficiency syndrome (GLUT1DS) and the ketogenic diet. Epilepsia. 2008;49(S18):46-9.

7. Klepper J. Ketogenic therapy in neurometabolic disease. In: Neal E, editor. dietary treatment of epilepsy - practical implementation of ketogenic therapy. Oxford: Wiley-Blackwell; 2012.

8. Woolf EC, Scheck AC. The ketogenic diet for the treatment of malignant glioma. J Lipid Res. 2015;56(1):5-10.
lees meer
lees minder
Er bestaan 5 verschillende types van het ketogeen dieet:
  1. Klassiek ketogeen dieet
  2. MCT dieet
  3. Gemodificeerd Atkins dieet (MAD)
  4. Gemodificeerd ketogeen dieet (MKD)
  5. en Laag Glycemische index dieet (LGIT).
Alle types van het ketogeen dieet zijn zeer hoog in vet, zeer laag in koolhydraten en bevatten een adequate hoeveelheid eiwit.
Het ketogeen dieet moet onder medisch toezicht worden gebruikt
Het ketogeen dieet is een op maat gemaakt dieet en zal worden aangepast waar nodig om zo aan ieders individuele behoeften te voldoen