Enhancing Lives Together
  België

Nieraandoeningen


Er zijn 2 vormen van nierfalen: acute nierinsuffiëntie (ANI) en chronische nierinsufficiëntie (CNI)

Voedingsmanagement is uitermate belangrijk voor kinderen met een nierziekte, om een zo normale groei en ontwikkeling te blijven garanderen1. Doel van de voedingsinterventie richt zich op het voorkomen van de ophoping van toxische metabolieten, het verminderen van morbiditeiten zoals renale botziekte en uiteindelijk het verbeteren van de levenskwaliteit.

De dieetbegeleiding is complex en moet worden afgestemd per individu met extra aandacht voor2
 
  1. De energie inname, in verband met een verslechterde eetlust, voedselweigering, misselijkheid en overgeven.

  2. De eiwitinname vergt nauwkeurige monitoring en bijstelling waar nodig om zo optimale groei te bewerkstelligen.

  3. Vocht en elektrolyten, aanbevelingen en/of beperkingen zijn afhankelijk van de behoefte per individu.

  4. De regulering van de calcium-en kalium-inname.

  5. De inname van micronutriënten waaronder ijzer.

De dieetbegeleiding is afhankelijk van vele factoren en om die reden is de diëtist(e) gespecialiseerd in nierziekten, bij voorkeur werkzaam binnen een multidisciplinaire setting, van essentieel belang.

1. KDOQI Clinical Practice Guideline for Nutrition in Children with CKD: 2008 Update. 2009.
2. Royle J. Chapter 12: Kidney Disease. In: Shaw V, editor. Clinical Paediatric Dietetics. 4: John Wiley & Sons Ltd.; 2015. p. 242-81.

Vitaflo’s producten voor nieraandoeningen